Ratusz

Ratusz zbudowano w 1300 roku za panowania Wacława II Czeskiego.Poznański Ratusz był jednopiętrowym, gotyckim budynkiem.Wieżę wzniesiono na przełomie XV i XVI wieku na ówczesnym północno-zachodnim narożniku. W roku 1529 została kolejny raz nadbudowana , w 1532r ze składek mieszczan i zainstalowany został, „horologium circa” czyli zegar miejski.W 1536 roku w mieście wybuchł wielki pożar, w…

Stary Marych

W latach 80-tych i 90-tych w Polskim radiu, później w Radio Merkury, popularne były audycje w których pan Marian Pogasz, wcielał się w fikcyjną postać Starego Marycha, bohatera felietonów pisanych w gwarze poznańskiej przez pana Juliusza Kubla. W audycjach było przedstawione życie codzienne tytułowego Starego Marycha, opowiadane w gwarze poznańskiej. Popularność audycji wyraża postawienie pomnika…

Top